Opdrachten Archive

25 jul 2020

Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land (www.nationaalparknieuwland.nl) is het jongste nationale park van Nederland. Het park is een initiatief van de provincie Flevoland. De provincie en de zeven andere partners hebben begin 2019 een ontwikkelingsvisie voor het park gepresenteerd
18 jul 2020

Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland kreeg eind 2016 de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen overgedragen van het Rijk. De provincie heeft mij in maart 2017 gevraagd het bestuurlijke en politieke proces te begeleiden
1 jan 2020

Voorzitterschap overlegtafels sociaal domein

De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben in de aanloop naar de decentralisaties in het sociale domein zorgaanbieders gecontracteerd voor de Wmo, schulphulpverlening en participatie. De gemeenten kozen voor bestuurlijk aanbesteden, een open house systematiek (https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart-sociaal-domein-faq/wat-is-bestuurlijk-aanbesteden).
1 sep 2019

Verkenning naar testlocatie Hyperloop in Flevoland

De provincie Flevoland heeft in 2018 en 2019 een bijdrage geleverd aan de verkenning van het ministerie van I&M naar de realisatie van een testlocatie voor de hyperloop in Nederland. In augustus 2017 waren de resultaten van
31 dec 2018

Viering van 100 Jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni 2018 was het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Een mijlpaal van onmiskenbaar belang voor Nederland. De Zuiderzeewet markeert het begin van de Zuiderzeewerken – de aanleg van de Afsluitdijk,
1 jul 2017

Van gemeenschappelijke regeling NLE naar Batavialand

De provincie Flevoland nam sinds het begin van deze eeuw samen met andere overheden (gemeenten, waterschap, Rijk) en stichtingen deel in de gemeenschappelijke regeling (GR) Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE). De deelnemers wilden de GR – met als
8 mrt 2016

Heeft de gemeente Haren zelfstandig een toekomst? Een verkenning

Begin januari heeft de gemeente Haren aan B&A de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de zelfstandigheid van de gemeente. B&A heeft mij gevraagd om een bijdrage te leveren in deze opdracht samen met hun
9 feb 2016

De lokale economie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de nieuwe Europese aanbestedingswetgeving

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een participatie- en informatiebijeenkomst gehouden over het nieuwe inkoopbeleid in wording voor alle geïnteresseerden, met een accent op ondernemers, binnen en buiten de gemeente (klik hier voor een link naar de gemeentelijke
7 okt 2015

Wijkteams en vrijwilligersorganisaties: een stand van zaken

Eind september heb ik voor Humanitas een bijdrage geleverd aan een themabijeenkomst over wijkteams en de afdelingen van Humanitas in Gelderland en Overijssel. De wijkteams hebben in het afgelopen half jaar hun plek in het gemeentelijke sociale
16 jun 2015

Ministerie van VWS: Pilots voorkomen financiële uitbuiting van ouderen

In maart 2011 heeft de staatssecretaris van VWS, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, het Actieplan Ouderen in veilige handen aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan bevat een aantal acties om ouderenmishandeling te voorkomen