Monthly Archive:: juli 2020

25 jul 2020

Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land (www.nationaalparknieuwland.nl) is het jongste nationale park van Nederland. Het park is een initiatief van de provincie Flevoland. De provincie en de zeven andere partners hebben begin 2019 een ontwikkelingsvisie voor het park gepresenteerd
18 jul 2020

Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland kreeg eind 2016 de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen overgedragen van het Rijk. De provincie heeft mij in maart 2017 gevraagd het bestuurlijke en politieke proces te begeleiden