Maatschappelijk aanbesteden Archive

8 jul 2015

Vermaatschappelijken van aanbestedingsprocedures

Boukje Keijzer (http://www.7zebras.nl) heeft een mooi overzicht gegeven van de belangrijkste mogelijkheden voor vermaatschappelijking van aanbestedingsprocedures Weet wat er al is! Heel vaak weten gemeenten niet wat er allemaal al aan initiatieven in het sociale domein is.
24 jun 2015

Maatschappelijk aanbesteden: verschijningsvormen

Maatschappelijk aanbesteden tussen overheid en samenleving Het RMO-rapport Terugtreden is vooruitzien neemt als vertrekpunt dat de organisatie van maatschappelijke voorzieningen ten principale een zaak is van maatschappelijke initiatieven. Oftewel: de overheid heeft niet het monopolie op de publieke
8 jun 2015

Samenvatting Ruim op die regels met betrekking tot maatschappelijk aanbesteden

Benoemde knelpunten bij maatschappelijk aanbesteden De factsheet benoemt knelpunten in de regels. Eerste knelpunt is dat overheden graag lokaal op wijk- of buurtniveau hun opdrachten en aanbestedingen willen ‘wegzetten’. Niet altijd komt bij de beoordeling van subsidieaanvragen
18 mrt 2015

Vitale coalities: vinden van potentiële partijen

Maatschappelijk aanbesteden komt voort uit de notie dat maatschappelijke meerwaarde vooral wordt gecreëerd door vitale coalities van partijen. Het is belangrijk om op voorhand – als de contouren van de vraag in zicht zijn – een goed
17 mrt 2015

Waarderingskader voor maatschappelijke initiatieven

Korte samenvatting van het waarderingskader van het Instituut voor Publieke Waarden (www.publiekewaarden.nl). Actoren in het publieke domein en hun kernwaarden Voordat je de vraag kunt beantwoorden hoe je waarden toekent, moet je de vraag beantwoorden welke waarden je hanteert.
17 apr 2014

Stellen van de juiste vraag: de vraagarticulatie

De kunst van het vragen stellen is een van de belangrijke pijlers van maatschappelijk aanbesteden. We geven een aantal tips bij het opstellen van de maatschappelijke vraag als aanvulling op het waarderingskader voor maatschappelijke initiatieven van het
1 okt 2013

Gemeente Zwolle: maatschappelijk aanbesteden dagactivering dak- en thuislozen

De wens van de gemeente Zwolle was per 1-1-2014 te zijn gekomen tot een andere vorm van dagbesteding voor dak- en thuislozen met een meer activerend karakter tegen een fors lagere subsidiebijdrage van de gemeente. De gemeente