Maatschappelijk aanbesteden is de laatste tijd onder meerdere noemers aan een stevige opmars bezig. En mag zich verheugen in een grote aandacht onder de doelgroep die mij oorspronkelijk voor ogen stond: politiek, bestuur en ambtenaren van de lokale overheid. Als In de eerste jaren waren er maar enkele tientallen gemeenten die zich aangesproken voelden met deze nieuwe manier van kijken en werken. De urgentie om het roer om te gooien werd nog minder gevoeld, de noodzaak was nog minder aanwezig.

Maar dat is veranderd. De redenen? Ten eerste de steeds grotere nadruk op de bijdragen van de samenleving – burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen, ondernemers – aan het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ten tweede het inzicht dat alleen in gezamenlijkheid van partners er echte stappen gezet kunnen worden. Ten derde bezuinigingen die bij gemeenten aan de orde van de dag zijn. En ten vierde de grote decentralisaties – lees transformaties – in het sociale domein, die vragen om én het mogelijk maken om opgaven echt anders aan te pakken. U kunt deze redenen ongetwijfeld aanvullen vanuit uw eigen praktijk.

Blogs en achtergrondartikelen over onderwerpen uit maatschappelijk aanbesteden staan in de menubalk onder ‘Maatschappelijk aanbesteden/Laatste nieuws’. Bijvoorbeeld over:

Samen met oud-collega’s heb ik met de methodiek van het maatschappelijk aanbesteden, niet alleen een nieuwe kijk op het aanpakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken willen bieden, maar vooral ook een nieuwe aanpak. Gemeenten zijn op zoek naar innovaties in de aanpak van vraagstukken, naar overzichtelijke stappen en concrete handvatten. Klik door voor het manifest Maatschappelijk aanbesteden – Mogen wij u inspireren?

Maatschappelijk_aanbesteden_2013

Het ministerie van BZK besteedt sinds enkele jaren ook uitgebreide aandacht aan maatschappelijk aanbesteden. Er zijn Communities of Practices, leergangen en kennisgroepen over het onderwerp, veelal toegespitst op het sociale domein. Het onderstaande tijdschrift is een voorbeeld daarvan.

140080-01 6_BZK Magazine_webversie