Ministerie van VWS: Pilots voorkomen financiële uitbuiting van ouderen

Actieplan Ouderen in veilige handen (voorblad)In maart 2011 heeft de staatssecretaris van VWS, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, het Actieplan Ouderen in veilige handen aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan bevat een aantal acties om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden. Het Actieplan richt zich op preventie, signalering, melden, en het verbeteren van de ondersteuning aan slachtoffers. In het Actieplan is ook een project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ opgenomen, dat onder meer bestond uit pilots in zeven centrumgemeenten (Almere, Den Bosch, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem en Rotterdam).

Resultaten

Mijn rol in de opdracht (die is gegund aan de combinatie van B&A en Moetd) was landelijk projectleider samen met Yorick van den Berg van B&A en procesbegeleider bij twee van de zeven gemeenten (Ede, Den Bosch) samen met Mirjam van Dongen van Moetd. Het project heeft geleid tot de ontwikkeling van middelen en instrumenten ten behoeve van de preventie, signalering en aanpak van financiële uitbuiting van ouderen. Deze zijn in het kader van de opdracht ondergebracht in een landelijke kennisbank (zie http://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/). Even belangrijk als de individuele producten waren: (1) het ontstaan van netwerken met nieuwe partijen, zoals banken en notarissen en organisaties van bewindvoerders en mentoren, die ieder vanuit hun eigen perspectief en eigen belang een bijdrage leverden aan dit maatschappelijke vraagstuk, (2) beeldvorming en kennisvergroting bij ouderen, vrijwilligers en professionals over financiële uitbuiting (“Je ziet het pas als je het weet”) en (3) een versterkte positie van Veilig Thuis op financiële uitbuiting. Een uitgebreid verslag van de opbrengsten is te vinden in de rapportage Pilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen, dat ook in de Eerste en Tweede Kamer is geagendeerd. De opbrengsten van de pilots zijn gepresenteerd op de afsluiting/doorstart van het Actieplan Ouderen in veilige handen op 15 juni 2015 in Den Haag door staatssecretaris Van Rijn met een toespraak die een overview geeft van de afgelopen jaren en de aankomende periode.

Periode

September 2013 tot juni 2015.

Referenties

Aaf Tiems en Nathalie Vasseur, ministerie van VWS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.