De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben in de aanloop naar de decentralisaties in het sociale domein zorgaanbieders gecontracteerd voor de Wmo, schulphulpverlening en participatie. De gemeenten kozen voor bestuurlijk aanbesteden, een open house systematiek (https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart-sociaal-domein-faq/wat-is-bestuurlijk-aanbesteden).