Monthly Archive:: juni 2015

24 jun 2015

Maatschappelijk aanbesteden: verschijningsvormen

Maatschappelijk aanbesteden tussen overheid en samenleving Het RMO-rapport Terugtreden is vooruitzien neemt als vertrekpunt dat de organisatie van maatschappelijke voorzieningen ten principale een zaak is van maatschappelijke initiatieven. Oftewel: de overheid heeft niet het monopolie op de publieke
21 jun 2015

Xterra Greece Cross Triathlon, June 20, 2015

Xterra Griekenland, 20 juni 2015 Zaterdag 20 juni 2015. De derde Xterra-triathlon in 2015. En de eerste voor mijn oudste zoon Quirijn. De wedstrijd stond al vanaf de kerstvakantie in de agenda. Het idee kwam van Quirijn
16 jun 2015

Ministerie van VWS: Pilots voorkomen financiële uitbuiting van ouderen

In maart 2011 heeft de staatssecretaris van VWS, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, het Actieplan Ouderen in veilige handen aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan bevat een aantal acties om ouderenmishandeling te voorkomen
8 jun 2015

Samenvatting Ruim op die regels met betrekking tot maatschappelijk aanbesteden

Benoemde knelpunten bij maatschappelijk aanbesteden De factsheet benoemt knelpunten in de regels. Eerste knelpunt is dat overheden graag lokaal op wijk- of buurtniveau hun opdrachten en aanbestedingen willen ‘wegzetten’. Niet altijd komt bij de beoordeling van subsidieaanvragen
8 jun 2015

Xterra Spain Cross Triathlon, June 7, 2015

Xterra Spain, 7 juni 2015 Xterra Spain: Compeonato de España XTERRA. Wedstrijddag is zondag 7 juni, wedstrijdplaats is Plasencia in Extremadura. Wat mij betreft: Extrema Dura, vrij vertaald in mijn gebrekkige Spaans: extreem zwaar. Een Spaanse autonome
6 jun 2015

Gemeente Brummen: Kwartiermaker sociale wijkteam

Kort voor het zomerreces van 2014 had de gemeenteraad van Brummen de notitie lokale structuur (klik hier voor de notitie) vastgesteld als concretisering van het 3D-beleidskader. De gemeente zette in deze stukken in op een breed sociaal wijkteam,