De wens van de gemeente Zwolle was per 1-1-2014 te zijn gekomen tot een andere vorm van dagbesteding voor dak- en thuislozen met een meer activerend karakter tegen een fors lagere subsidiebijdrage van de gemeente. De gemeente