Opdrachten

Projectleiding, -management en procesvoering (1998 – )

Advisering en onderzoek (2004 – )

Gespreksleiding en dagvoorzitterschap (2000 – )

 • Voorbereiden en voorzitten gemeentelijke en provinciale conferenties en strategiesessies met raad/staten, college en MT
 • Dagvoorzitter van conferenties over uiteenlopende onderwerpen (decentralisaties, WMO, stedelijke vernieuwing, maatschappelijk aanbesteden, opvang dak- en thuislozen)
 • Voorbereiding van en gespreksleider voor gemeentelijke kwaliteitsdebatten (raad, college, MT/ambtelijke organisatie, medeoverheden, maatschappelijk organisaties) in het kader van bestuurskrachtmetingen bij Gelderse en Utrechtse gemeenten in opdracht van de provincie Gelderland
 • Avondvoorzitter van een participatie- en informatiebijeenkomst over het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in relatie tot de lokale economie
 • Facilitator in landelijke inspraakronde voor onder meer infrastructurele railwerken, Uitvoeringsprogramma Randstad
 • Organisatie en voorzitterschap van bestuurlijke boardroomsessies bij stagnatie in grootschalige ruimtelijk-fysieke projecten
 • Voorbereiding en voorzitterschap van een mediation-traject tussen gemeente, jongerenplatform en welzijnsorganisatie in een middelgrote gemeente
 • Voorbereiding van en gespreksleiding in burgerparticipatietrajecten bij meerdere gemeenten

Strategieontwikkeling (2004 – )

 • Opstellen toekomstvisies en -strategieën voor (semi)overheden, zorg- en welzijnsinstellingen en branche- en beroepsverenigingen (bouw, gezondheidszorg)
 • Strategieontwikkeling voor een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening
 • Opstellen regionale innovatieagenda
 • Ontwikkelen veiligheidsbeleid/agenda voor een Regionaal College
 • Ontwikkelen nieuw stedenbeleid voor de G27
 • Opstellen meerjarenontwikkelingsprogramma’s voor diverse grote gemeenten

Organisatieontwikkeling/advies (1989 – 2018)

 • Adviseren over strategie en (nieuwe) bestuurlijke verhoudingen (gemeente, brancheorganisaties)
 • Teamcoaching en -training voor colleges en MT’s van middelgrote gemeenten
 • Inrichten van sturings- en verantwoordingsprocessen (diverse organisaties)
 • Organisatiedoorlichtingen (gemeenten, brancheorganisaties)
 • Team- en visieontwikkeling gemeentelijke managementteams, besturen van branche- en beroepsorganisaties en welzijns- en zorginstellingen
 • Adviseren over gedeeltelijke verzelfstandiging van (departementale) uitvoeringsorganisatie
 • Inrichten nieuwe beleidsafdeling (Maatschappelijke Ondersteuning/Ruimtelijke Ontwikkeling) van een grote gemeente
 • Adviseren van een non-profit welzijninstelling over de bestuurlijke inrichting, ontwikkeling van de dienstverlening en interne organisatie
 • Certificering van onderzoeksmethodiek bij het NJi
 • Adviseren over de inrichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband van vier grote gemeenten op het gebied van buitenlandse investeringen
 • Verzelfstandigen van gemeentelijke NME-afdeling

Beleidsrealisatie (2004 – 2015)

Interimmanagement (1996 – 2022)

 • Hoofd Fiscaal-Juridische Zaken bij een grote gemeente
 • Hoofd Belastingen bij een grote gemeente
 • Districtsmanager vereniging Humanitas

Opdrachtgevers

Gemeenten

Aalten, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Berkelland, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, De Friese Meren/De Fryske Marren, Doesburg, Enschede, Ede, Epe, ’s-Hertogenbosch, Haarlem, Haren, Harlingen, Hengelo, Leiden, Lelystad, Lingewaal, Lingewaard, Littenseradiel, Millingen aan de Rijn, Montfoort, Netwerkstad Twente, Nieuwegein, Nunspeet, Oost-Gelre, Oss, Overbetuwe, Raalte, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Sudwestfryslân, Ubbergen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, West Maas en Waal, Westervoort,  Wijk bij Duurstede, Zeist, Zevenaar, Zaltbommel, Zwolle

Provincies

Utrecht, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland

Ministeries

LNV, VWS, EZ

Waterschappen

Hollandse Delta, Veluwe, Vallei & Eem, De Stichtse Rijnlanden

Brancheorganisaties

Aedes, Koninklijke Metaalunie, Landelijke Vereniging Belangengroep Stadstoezicht, NAJK, Stichting OOM, ProVoet, FOSAG, NOA, Stichting AF, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, ANBOS, NVvK, ProCert

Overige

Rijkswaterstaat, vereniging Humanitas, MEE, Welzijnsonderneming Divers, politieke partijen, Regiopolitie Twente, Welzijn Woerden, Carintreggeland, Regiopolitie Zeeland, Regionaal College Twente, Innovatieplatform Twente, Commissie De Grave (innovatie stedelijke aanpakken), Saxion Hogeschool, Commissie Hermans (bestuurskrachtmeting Randstadprovincies)